PÅ BESØG HOS FFV Energi & Miljø A/S

DET PERFEKTE MATCH

DET PERFEKTE MATCH

FFV Energi & Miljø A/S har fundet deres perfekte match og har forlovet sig med en Komptech Terminator 5000, som hjælper den fynske forsyningsvirksomhed af med alt fra hjørne­sofaer til juletræer, imens den skaber både besparelser og nye indtægtskilder.

Tilbage i foråret, en dag i maj, blinkede en af vores store blokvogne af ved motorvejsafkørsel Ringe Nord/167s på Midtfyn for at aflevere en skinnende nylakeret Komptech Terminator 5000 til FFV Energi & Miljø A/S.

FFV arbejder med el og varme, vand, spilde-vand og renovation og er ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune. Terminatoren blev læsset af på FFV’s genbrugsplads i Ringe – en ud af FFV’s fire genbrugsstationer – og har ifølge forsyningsvirksomheden nærmest kørt lige siden.

Da FFV besluttede sig for at købe deres eget ned­delingsanlæg, begyndte de at samle til bunke.

„Fordi vi i nogen tid havde vidst, at vi skulle have maskinen, var vores lagre blevet rigtigt store, og derfor har der været mere end rigeligt for maskinen at lave. Men selv når vi kommer i bund på dem, vil vi nok stadig kunne udnytte den 100 procent på almindelig drift“, fortæller økonomichef Jes Knudsen.

Pendler på blokvogn
FFV’s Terminator er en berejst maskine og pendler på blokvogn mellem FFV’s fire genbrugsstationer, der ligger spredt ud over alle kommunens 637 kvadratkilometer – som i øvrigt gør kommunen til Fyns geografisk største. Lakeret i FFV’s egen RAL-farve, en frisk limegrøn, lyser Terminatoren stadig godt op på genbrugs­stationerne, selvom den ikke er spritny længere og allerede har neddelt flere tusind tons affald.

„Vi er rigtig godt tilfredse med vores Terminator. Den har holdt, hvad den har lovet“, fortæller administrerende direktør Claus Mogensen.

EU-licitation
Terminator 5000 er en langsomtgående neddeler med en rotorvalse, der kan neddele mange forskellige typer affald og fraktionsstørrelser. Ideelt, når man som FFV indsamler og behandler alt fra hjørnesofaer til juletræer. Det var også netop Ter­minatorens alsidighed, der gav point, da FFV i foråret købte maskinen ind via EU-licitation.

... derfor havde vi brug for en neddeler der kunne klare flere materialetyper og fraktionsstørrelser.

- Jes Knudsen

„Vi modtager mange forskellige typer affald på vores genbrugsstationer. Det er alt fra have-/parkaffald til det vi kalder stort brandbart – altså gamle sofaer, gulvtæpper, døre, affaldstræ og så videre – og derfor havde vi brug for en neddeler der kunne klare flere materialetyper og fraktionsstørrelser“, forklarer Jes Knudsen.

Som en kommunalejet virksomhed er FFV pålagt at udbyde alle større indkøb i licitation. Det foregår sådan, at FFV udarbejder en kravspecifikation, som ud over helt specifikke forventninger til, hvad maskinen skal kunne, indeholder en række udvælgelses-kriterier, som stiller krav til den leverandør der byder ind på udbudsmaterialet – det er for eksempel priser, serviceplaner og leveringshastighed.

FFV’s ledelse gør meget ud af, at alle involverede medarbejdere kommer med på råd og bliver hørt, når virksomheden laver kravspecifikationer og køber nye maskiner ind, så de er sikre på, at både tal, teori og praksis balancerer den dag maskinen rent faktisk kører på pladsen.

Det perfekte match
Ud over at vi som virksomhed mødte FFV’s udvælgelseskriterier, var FFV og Komptech Terminator 5000 det perfekte match.

Terminator 5000 er monteret med et flapsystem over fødekassen, der kan holde materialet nede, hvis det er nødvendigt.

„Vi modtager 10.000 tons have-/parkaffald om året og har rigtig meget stort brandbart materiale og affaldstræ. Ved at neddele det hele kan vi først og fremmest skære ned på vores udgifter til transport, fordi små fraktioner fylder mindre end store fraktioner. Vores lastbiler kan simpelthen have mere med pr. læs. Men vi kan også lige pludselig sælge vores have-/parkaffald og affaldstræ i stedet for at give penge for at komme af med det“, fortæller Claus Mogensen.

Desuden sparer vi noget afgift på det brandbare affald, vi er nødt til at aflevere til forbrænding, ved at få neddelt det først.

- Jes Knudsen

„Desuden sparer vi noget afgift på det brandbare affald, vi er nødt til at aflevere til forbrænding, ved at få neddelt det først“, supplerer Jes Knudsen.

FFV’s genbrugsplads modtager blandt andet træaffald, som efter at være neddelt, bliver solgt og kørt til genanvendelse på en spånpladefabrik i Jylland.

„Affaldstræet neddeler vi og sælger til en spånpladefabrik i Jylland. De store fragmenter af have-/parkaffaldet laver vi til biobrændsel, som vi sælger til kraft-varmeværkerne. Stort brandbart renser vi for metal ved hjælp af Terminatorens overbåndmagnet og sælger videre til genanvendelse. Og så laver vi en masse kompost, som kommunens borgere gratis kan hente på vores komposteringspladser og genbrugsstationer“, fortæller Claus Mogensen.

Ved at neddele deres forskellige affaldstyper har FFV altså både opnået besparelser og fået en ny indtægtskilde.

Nem at passe
Et af de krav, der var skrevet ind i FFV’s udbudsmateriale, var, at maskinen skulle være nem at servicere, og at FFV’s egne medarbejdere skulle kunne klare en stor del af vedligeholdelsen selv. Det er egenskaber, mange maskinejere i dag vægter højt, og som Komptechs ingeniører heldigvis har øje for. For virksomheder som FFV kan tid helt konkret oversættes til penge, og på den konto er driftstop dyre. Det er vigtigt, at maskinen ikke står stille men kører så meget som overhovedet muligt.

Komptech Terminator 5000 er så let at servicere, at FFV’s egne maskinførere klarer størstedelen af maskinens vedligeholdelse selv. Her er Jerry Ditlevsen i gang med at justere en skæretand på rotorvalsen.

Terminatoren er konstrueret, så det er nemt at komme ind til motoren. Man behøver ikke kravle ind under maskinen, men man kan stå oprejst udenfor og arbejde i en sikker og komfortabel stilling. De samme principper gælder for rotorvalsen og gummibåndet, der begge dele kan køres ud, så det er nemt og hurtigt at udskifte sliddele.

LEAN skaber vækst
FFV driver deres virksomhed med et skarpt fokus på LEAN. Og de er dygtige til det. Deres projekter lykkes, og virksomheden kan prale af at have haft vækst de sidste fem år i træk trods finanskrise og de relativt begrænsede udfoldelsesmuligheder, de som kommunalejet virksomhed er underlagt ifølge Kommunalfuldmagten.

... så de aktiviteter vi kan og må tjene penge på, skal yde bedst muligt. Det er en væsentlig årsag til, at vi købte Terminatoren.

- Claus Mogensen

„Vi går meget op i ressourceplaner og LEAN og ser hele tiden på, hvor vi kan optimere vores drift. Vi har mange „hvile i sig selv“-aktiviteter, så de aktiviteter vi kan og må tjene penge på, skal yde bedst muligt. Det er en væsentlig årsag til, at vi købte Terminatoren“, fortæller Claus Mogensen.

FFV er gode til tal og gode til at overskue de store regnestykker. Alle fakta bliver sammenholdt, og resultatet træffer afgørelsen.

„Vi baserer vores beslutninger på målinger og fakta. Det er en god rettesnor. Vi regner os altid frem til, om noget kan betale sig. Hvis det havde været mere rentabelt at købe neddeling af en ekstern leverandør, så havde vi gjort det“, fortæller Jes Knudsen.

Komptech Terminator 5000 styres via fjernbetjening. Maskinføreren kan også blive siddende i førerhuset på lastemaskinen og styre alle neddelerens funktioner.

CSR skaber besparelser
FFV har en klart defineret CSR-politik, der ligesom deres LEAN-ideologi tages til ind-tægt, når de skal træffe beslutninger. Her har FFV som overordnet mål at reducere deres eget ressourceforbrug med 10 % inden 2018 i forhold til 2013.

Vi fokuserer på brændstofforbrug og vil gøre det endnu mere fremadrettet. Det er noget af det, vi kigger meget på, når vi køber nye maskiner

- Claus Mogensen

FFV har en stor vognpark og bruger ca. 300.000 liter dieselolie om året. Derfor er deres brændstofforbrug et indsatsområde, de fokuserer meget på.

„Vi fokuserer på brændstofforbrug og vil gøre det endnu mere fremadrettet. Det er noget af det, vi kigger meget på, når vi køber nye maskiner“, fortæller Claus Mogensen.

FFV’s Terminator 5000 får sine 446 hestekræfter fra en CAT C13, der bygger på den nyeste motorteknologi, som er ekstremt brændstoføkonomisk og hjælper FFV godt på vej mod deres mål.

Hasta la vista, baby
Ligesom i filmen er Terminator 5000 en robust maskine, og FFV kalkulerer med, at der går minimum ti år, før de siger „Hasta la vista, baby“ til den.