Med fire Powerscreen Chieftain 1400 sortereanlæg og en Telestack TC421R stakketransportør har Kallerup Grusgrav et effektivt maskin-setup.

Chieftain 1400 er Powerscreens mellemstore mobile sortereanlæg. Anlægget er et af de mest solgte på markedet og ideelt til sortering af råstoffer, knust beton, asfalt og tegl.

Anlægget producerer op til 400 tons i timen og kan lave tre forskellige færdigvarefraktioner i én arbejdsgang. Det er hurtigt at sætte op, har hydraulisk udfoldning af de tre bånd og en bred gangbro omkring sigten, der både gør din daglige vedligeholdelse og service let. Anlægget har også hydraulisk tilspænding af sold og er på bælter, så det er let at flytte rundt på arbejdsstedet.

Chieftain 1400 har tvangsstyret drift. Det vil sige kortere slag ved højere sigteom­drejninger til sortering af færdigvarer, der er fine eller vanskelige at sortere.

Motoren er produceret af Caterpillar, leverer 110 HK og har power nok til, at du kan koble en ekstra stakketransportør til.

Med et setup på fire Chieftain 1400 og en enkelt Telestack TC421R klarer Kallerup Grusgrav dagligdagen med kun én læssemaskine.

Telestack TC421R
Med en Telestack TC421R stakketransportør kan du lade dit sortere- eller knuseanlæg stå og køre lidt længere tid, inden færdigvarebunken begraver anlægget.

Telestack TC421R kan køre fra side til side i en bue på 180° og lave en færdigvarebunke der er hele 8,5 meter høj, og som indeholder 6.430 m3. Med Telestack TC421R holder den store færdigvarebunke sig løs og tør, da vandet løber fra bunken og gør den let at grabbe fra.

TC421R har en kapacitet på 400 tons i timen og kan let følge med selv de hurtigste sortereanlæg. Med stakketranspor­tøren kommer du til at køre meget mindre med din læssemaskine, og sparer op til 80 % af dit dieselolieforbrug.

Stakketransportøren er mobil og kører på en kombination af bælter og hjul. Den har hydraulisk ind- og udfoldning og er lynhurtig at sætte op.

Telestack TC421R bevæger sig fra side til side i en bue på 180° og opstakker i hele 8,5 meter.

Læs mere om Kallerup Grusgrav


INFO

POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400

 

Sorterer
• Sten og grus
• Knust beton

 

Highlights
• 3 stakketransportører
• Udtag til ekstra stakketransportør
• Tvangsstyret drift
• Fjernstyret stenrist
• 12 m3 fødekasse

 

Se alle maskindata

 

TELESTACK TC421R

 

Opstakker
• Sten og grus
• Knust beton

 

Highlights
• 180° radial drift
• 8,5 m stakkehøjde
• 6.430 m3 færdigvarebunke
• 400 tons/time

 

Se alle maskindata