PÅ BESØG HOS Imdex A/S

FRA BILDÆK TIL BOLDBANE

FRA BILDÆK TIL BOLDBANE

Højt oppe i Nordjylland, nærmere bestemt i Farsø, ligger Imdex, der er specialister i at neddele brugte bildæk. Hvert år bearbejder de op til 25.000 tons, der kan genanvendes som nye råvarer.

Hovedproduktet hos Imdex er gummigranulat, som ved hjælp af neddelere og en speciel Bivitec-sigte fra Binder+Co findeles og renses til et rent slutprodukt. „80 % af det gummigranulat, vi producerer, bruges til at lave kunststofbaner til fodbold, håndbold, løb osv. Der er også lavet forsøg med brug af gummigranulatet på golfbaner, men det var golfspillerne vist ikke så vilde med“, fortæller Imdex’ driftsleder, Anton Sørensen.

De gamle bil­dæk neddeles til shreds – store dækstykker.

Værdifulde biprodukter
Når Imdex laver gummigranulat, ender de op med to biprodukter, som er ganske værdifulde i sig selv. Anton Sørensen forklarer: Vores specielle Bivitec-sigte kan sortere bestanddelene, så vi står tilbage med de rene råvarer. Vi sælger stålet til stålvalseværkerne, som genanvender det i deres produktion af nyt stål. Og stoffet går til Aalborg Portland, som bruger det som brændsel i deres store cementovne. Fibrene har faktisk samme brændselsværdi som kul“.

Bildæk er ikke bare lavet af gummi. De er fyldt med stål og stoffibre.

- Anton Sørensen

Binder Bivitec-sigten adskiller stålwire, gummigranulat og resterende stofrester, der sælges som brændsel.

24/7
Gummigranulat er populært. Og fabrikken i Farsø kører på fuldt tryk 24 timer i døgnet, tæt på 365 dage om året – kun lige med undtagelse af de vigtigste helligdage, juleaften, nytår osv. „Det er sket, at vi simpelthen ikke har kunnet få brugte bildæk nok og har måttet give weekend-holdet et par fridage, men derudover stopper vi meget sjældent maskinerne“, fortæller Anton Sørensen.

Vi kan sælge alt det gummigranulat, vi kan nå at producere, så vi har folk på hele tiden.

- Anton Sørensen

Den 99,9% rene færdigvare – gummigranulat – fyldes i bigbags til brug på f.eks. kunststofbaner.

 


FAKTA

IMDEX A/S
• 18 medarbejdere
• Genanvender op til 25.000 tons dæk om året
• Er i stand til at genanvende 99 % af et bildæk
• Et dæk indeholder 67 % gummi, 14 % stål og 14% fiber