PÅ BESØG HOS Eldan Recycling A/S

RENE SIGTESOLD GIVER RENE FÆRDIGVARER

RENE SIGTESOLD GIVER RENE FÆRDIGVARER

Brugte bildæk, der hober sig op i hele verden, kan blive en kæmpe miljøgevinst, hvis dækkene håndteres korrekt. Det gør Eldan Recycling A/S – og nu med Binder+Co Bivitec sigter på komponentlisten.

Sigten er flaskehalsen i de fleste anlægsopstillinger. Men med den rigtige sigte og det rigtige sold til den rigtige opgave sparer man tid, og man opnår et bedre produkt. Eldan Recycling A/S er markedsledende inden for levering af nøglefærdige fabrikker til genanvendelse af gamle bildæk. Med Bivitec-sigten fra Binder+Co som fast komponent i virksomhedens turn-key-anlæg løste Eldan en årelang udfordring med, at materialerne „byggede op“ på sigten.

Lars Eriksen, fabrikschef hos Eldan i Fåborg.

Nøglefærdige fabrikker
Eldan Recycling A/S er blandt de største udbydere af shredderanlæg til neddeling af bl.a. dæk, køleskabe, kabler og aluminium. „Vi er godt 80 medarbejdere hos Eldan, der udvikler, fremstiller og installerer enkeltanlæg og nøglefærdige fabrikker til miljøsektoren i hele verden.

Vi arbejder hovedsageligt internationalt. 99 % af vores anlæg eksporteres.

- Lars Eriksen

Vi har en god afsætning af alle vores anlægstyper, og særligt salget af vores dæk-behandlingsanlæg går godt. Der er worldwide en kæmpe udfordring, der skal håndteres, når det gælder brugte bildæk. I EU er deponering forbudt, og afbrænding af bildæk er et rigtigt dårligt alternativ. Når man afbrænder dæk, udvikles der bl.a. kviksølv og dioxiner i røggassen. Partikler, der er ekstremt skadelige for mennesker og miljø, så set i vores optik er genbrug den eneste rigtige vej frem. Vi fremstiller kun shreddere – alle de øvrige anlægskomponenter som f.eks. sigter, magneter og transportører køber vi hos underleverandører“, fortæller fabrikschef Lars Eriksen.

I Eldans produktion i Fåborg fremstilles komponenter til virksomhedens turn-key-anlæg.

I Eldans produktion i Fåborg fremstilles komponenter til virksomhedens turn-key-anlæg.

Sigten var en flaskehals
„Vores oprindelige turn-key-anlæg havde en flaskehals – nemlig sigten. De sigter, som vi tidligere installerede, var af den almindelige vibrationssigtetype, monteret med trådsold. Sigter, som er gode til mange andre sorteringsopgaver end shreddede dæk. Når der kommer et mix af neddelt, granuleret dæk og stålwire hen over en traditionel vibrationssigte, vil materialeflow’et hurtigt „bygge op“ på sigtesoldene. Vi oplevede, at selve sorteringen blev for dårlig, så vores kunders produktion skulle stoppes i utide, når sigten skulle rengøres“, siger Lars Eriksen.

Med den rigtige sigte og det rigtige sold til den rigtige opgave, sparer man tid, og opnår et bedre produkt.

Testkørsel i Østrig
„For at få hjælp til at løse problemet med vores sigter kontaktede vi Aksel Benzin A/S, fordi vi vidste, at de er specialister på området. Problemstillingen blev vendt, og det blev klart for os, at vi på sigtesiden skulle tænke i helt nye og utraditionelle baner. Vi blev inviteret ned til Binder+Co i Østrig, hvor de producerer den specielle Bivitec-sigte. Hos Binder+Co har de nemlig et testcenter, hvor vi kunne få lov at teste sigten med vores egne materialer og afprøve, om den kunne løse vores problem“, fortæller Lars Eriksen.

Vi fik helt rene fraktioner af både dæk og stålwire, uden at materialerne byggede op.

- Lars Eriksen

Arbejder som en trampolin
Bivitec-sigten fra Binder+Co, en af verdens største producenter af sigter, arbejder, populært sagt, som en trampolin og har en acceleration på helt op til 50 G. Det betyder, at de tynde og fleksible PU-sigteduge udvider sig og trækker sig sammen i en cyklus og holder sig helt rene. „Sigteforsøgene hos Binder+Co gav et meget positivt resultat, og vi kunne hurtigt konstatere, at vi fik helt rene fraktioner af både dæk og stålwire, uden at materialerne byggede op“, fortæller Lars Eriksen.

Eldan Recycling A/S fremstiller kun shreddere – alle de øvrige anlægskomponenter som f.eks. sigter, magneter og transportører køber de hos underleverandører.

Fast maskinkomponent
„For at sikre, at de flotte sigteresultater også ville holde i den daglige produktion, lavede vi en aftale med Aksel Benzin A/S om, at vi kunne få lov at testkøre Bivitec-sigten hos vores danske kunde Imdex i Farsø. Her gjorde sigten det faktisk så godt, at Imdex ret hurtigt købte den. Derfor valgte vi, at Bivitec-sigten i fremtiden skulle være en fast komponent i vores færdige turn-key-anlæg“, slutter Lars Eriksen.

Læs mere om hvordan Imdex i Nordjylland bruger Bivitec-sigten fra Binder+Co.


FAKTA

BINDER+CO BIVITEC SIGTE
TYPE KRL/ED 1000 x 4, ET DÆK
• Sigtelængde 4,0m
• Sigtebredde 1000 mm
• El-motor 7,5 kW